Služby

f. Archemo s r.o.. nabízí ve svém výrobním programu široké spektrum stavebích čiností, které zajišťuje jak vlastním odborným personálem, tak i příslušnými specialisty abychom uspokojili zákazníka nejen svou vysokou technickou úrovní, ale i mimořádnými kapacitními možnostmi.

epoxidové podlahy

Kamenný koberec