Vápeno cementová omítka

 

nebo též jádrová strojní omítka je klasická omítka prováděná strojním způsobem za použití moderních materiálů jako jsou dilatační profily kolem oken ( APU lišty), a pozink rohů  tato strojní omítka je vhodná i do vlhkých prostorů jako jsou fasády koupelny, výrobní provozy a td... Hlavní funkcí jádrové omítky je vytvoření vyrovnávací vrstvy. Kromě toho plní též funkci tepelně izolační a v některých případech též další speciální funkce, jako je jímání výmětových solí nebo umožnění difůze vodních par u vlhkého zdiva.

 

 

vlastnosti a způsob použití

  • omítka se nanáší na rovinně vyzděné zdivo

  • tloušťka jedné vrstvy se doporučuje 8 - 15 mm

  • podklad musí být očištěný a vyrovnaný

  • minimální doba zrání jádrové omítky se počítá 1mm nanášené vrstvy / 1 den

 

Vápenocementová svrchní omítka je určena na všechny běžné vnitřní vápenocementové jádrové omítky.

 

 

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500