Štukové omítky

V současném stavebnictví je slovem štuk (z ital. stucco) označována jemná maltová směs zrnitosti max. do 1,5 mm, která se v tenké vrstvě nanáší na jádrovou omítku. Jedná se tak o povrchovou vrstvu – finální úpravu omítky. Nanáší se v kašovitém stavu a po ztuhnutí je tvrdá a poměrně křehká.

Nejčastěji je používán vápenný štuk. Takový štuk se dělá cca z 1/3 vápenného hydrátu a 2/3 jemně mletého vápence nebo jemného křemičitého písku. Pokud by velikost zrna přesáhla cca 1,5 mm, je velmi obtížné takový materiál již filcovat a jednalo by se už o omítku jádrovou.

Druhy štuku podle druhu pojiva

  • vápenný

  • vápenosádrový

  • sádrový

  • cementový

Druhy štuku podle zrnitosti

  • jemnozrnný (velikost zrna do 0,5 mm)

  • hrubozrnný (velikost zrna do max. 1,5 mm)

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500