LEHČENÉ BETONY

POLYSTYRENBETON

Polystyrénbeton je lehčený beton skládající se ze směsy polystyrenových částic s cementovým mlékem vhodný pro všechny vodorovné konstrukce jako výplňový, tepelně izolační lehký materiál, nebo spádové plochy plochých střech. Polystyrenbeton není určen jako nosný prvek, ale jako výplňový, tepelně izolační prvek. vyrábí od objemové hmotnosti 500kg/m³ do 900kg/m3

Použití

Nejčastěji jako tepelně izolační a spádová vrstva plochých střech, nebo podkladní vrstva

litých anhydritových podlah a cementových podlah

Přínosy lehkého betonu

 • nízké realizační náklady
 • vysoká produktivita práce
 • výborná výšková dostupnost
 • spádování šikmých střech do spádu 45°
 • variabilní tepelný odpor
 • nízká tepelná přijímavost
 • bitumenové pásy přímo natavované na polystyrenbeton
 • malé přetížení nosné konstrukce

PĚNOBETON

Pěnobeton, nebo také cementová litá pěna je homogenní směs tvořená vzduchovými póry a cementovým mlékem. Nejčastěji používané objemové hmotnosti 300 – 500kg/m3.
Používané druhy pěnobetonů PBG - 30, 40, 50,

Použití

Nejčastěji jako podkladní tepelně izolační vrstava pod hrubé podlahy

Přínosy vyrovnávací vrstvy z pěnobetonu

 • vysoká produktivita práce
 • lehce dosažitelná rovinnost ± 5mm/2m
 • výborná výšková dostupnost
 • monolitně vyrovná všechny nerovnosti
 • snížení hmotnosti podlahy až o 50%
 • nahrazuje podkladní betony

K lehčeným betonům se hodí i dobrá fasáda