Plastbeton

Jedná se o vrstvu tvořenou z křemičitého písku a epoxidové pryskyřice, určenou pro opravu poškozených průmyslových podlah. Vrstva o tloušťce 5-15mm slouží jako podklad pod konečnou úpravu povrchu (nátěr, samonivelační stěrka, dekorativní úprava povrchu). Je to ideální srovnávací vrstva pro podklady kontaminované mastnotou, se sprašujícím betonem nebo rozpraskaný a vydrobený povrch. Vyniká svou houževnatostí a velice dobrou přídržností k podkladu.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500