Vlastnosti a složení lité anhydritové podlahy

Pevnost v tlaku a ohybu anhydritu, je minimálně garantovaná. Minimální tolouštka 30 mm je potřebná pro správné technologické zpracování anhydritového potěru. Maximální tlouštka - u výšky nad 80mm dochází již k separování jednotlivých složek anhydritu a nedochází už k zlepšování únosnosti podlahy -prodlužuje se doba vyschnutí. Doba vysychání anhydritové podlahy je závislá na režimu vysoušení stavby hodnoty zde uvedené jsou cca. vycházíme z technických listů výrobců, které se od sebe mohou , lišit.

tabulka vlastností anhydritu, minimální vrstva anhydritu